Numbers - Verktygsfält

background image

Verktygsfält

Med verktygsfältet i Numbers får du med ett enda klick tillgång till många av de
åtgärder du använder när du arbetar i Numbers. När du upptäckt vilka åtgärder
du använder oftast kan du lägga till, ta bort och ändra ordningen på knapparna i
verktygsfältet så att det passar ditt sätt att arbeta. Du kan också gömma verktygsfältet
genom att välja Innehåll > Göm verktygsfältet. Du visar det igen genom att välja
Innehåll > Visa verktygsfältet.

Om du vill se en beskrivning av vad en knapp gör håller du pekaren över knappen.

Den förvalda uppsättningen verktygsfältsknappar visas nedan. Knappen för
helskärmsläge i det övre, högra hörnet visas endast om du använder Mac OS X 10.7
(Lion) eller senare.

Öppna granskarfönstret,

mediebläddraren, färgfönstret

eller typsnittsfönstret.

Skicka ett kalkylblad till

webben.

Lägg till ett diagram,

textruta, form eller

kommentar.

Lägg till en

tabell.

Lägg till en formel

eller funktion.

Sortera, filtrera och

kategorisera rader.

Lägg till ett
blad.

Visa eller göm utskriftsvyn,
kommentarer och annat.

Visa eller göm alla formler och
funktioner i kalkylbladet.

Visa och redigera i

helskärmsläge.

Så här anpassar du verktygsfältet:

1

Välj Innehåll > Anpassa verktygsfältet. Fönstret Anpassa verktygsfält visas.

2

Ändra verktygsfältet tills du är nöjd.

Du lägger till ett objekt i verktygsfältet genom att dra symbolen för objektet till

Â

verktygsfältet. Om du ofta konfigurerar om verktygsfältet kan du lägga till knappen
Anpassa i det.
Du tar bort ett objekt från verktygsfältet genom att dra det ut ur verktygsfältet.

Â

Du återställer den förvalda uppsättningen verktygsfältsknappar genom att dra den

Â

förvalda uppsättningen till verktygsfältet.

18

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Numbers

background image

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Numbers

19

Du gör symbolerna i verktygsfältet mindre genom att välja Använd liten storlek.

Â

Du visar bara symboler eller bara text genom att välja ett alternativ från

Â

popupmenyn Visa.
Du ändrar ordningen på objekt i verktygsfältet genom att dra dem.

Â

3

Klicka på Klar.

Du kan också anpassa verktygsfältet genom att använda följande kortkommandon:

Du tar bort ett objekt från verktygsfältet genom att trycka på kommandotangenten

Â

samtidigt som du drar ut objektet ur verktygsfältet.
Du kan också trycka ner kontrolltangenten samtidigt som du klickar på objektet och
sedan välja Ta bort objekt från kontextmenyn.
Du flyttar ett objekt genom att trycka på kommandotangenten samtidigt som du

Â

drar runt objektet i verktygsfältet.