Numbers - Varningsfönstret

background image

Varningsfönstret

När du importerar ett dokument till Numbers eller exporterar ett Numbers-
kalkylblad till andra format kanske en del element inte förs över på korrekt sätt. I
dokumentvarningsfönstret visas eventuella problem som har uppstått.

Om problem uppstår visas ett meddelande där du kan granska varningarna. Om du
väljer att inte granska dem kan du när som helst visa varningsfönstret genom att välja
Innehåll > Visa dokumentvarningar.

Om en varning om saknat typsnitt visas kan du välja vilket typsnitt som ska ersätta det
saknade typsnittet genom att markera varningen och klicka på Ersätt typsnitt.

Du kan kopiera en eller flera varningar genom att markera dem i fönstret
Dokumentvarningar och välja Redigera > Kopiera. Du kan sedan klistra in den
kopierade texten i ett e-brev, en textfil eller ett annat fönster.