Numbers - Panelen Stilar

background image

Panelen Stilar

Med panelen Stilar kan du snabbt använda fördefinierad formatering på
tabeller i ett kalkylblad. Tabellstilarna definierar attribut som färg, textstorlek och
cellramsformatering för tabellceller.

Du använder en tabellstil genom att helt enkelt markera tabellen och klicka på en stil
på panelen Stilar.

Du kan växla från en tabellstil till en annan med bara ett klick.

Läs ”Använda tabellstilar” på sidan 118” för mer information.

22

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Numbers

background image

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Numbers

23