Numbers - Helskärmsläge

background image

Helskärmsläge

Om du använder Numbers i Mac OS X 10.7 (Lion) eller senare kan du även visa
programfönstret i helskärmsläge och arbeta utan att bli distraherad av saker i
bakgrunden. I helskärmsläget förstoras Numbers-fönstret så att det fyller upp hela
bildskärmens yta och flyttas till ett eget arbetsområde så att du enkelt kan växla
mellan Numbers och skrivbordet.

Så här visar du Numbers i helskärmsläge:
Välj Innehåll > Helskärmsläge eller klicka på knappen för helskärmsläge i det övre

m

högra hörnet i Numbers-fönstret (ser ut som två utåtpekande pilar).

background image

Du lämnar helskärmsläget genom att göra något av följande:
Tryck på escape-tangenten på tangentbordet.

m

Flytta pekaren till överkanten på skärmen för att visa menyraden och klicka på

m

knappen för helskärmsläge i det övre, högra hörnet av skärmen.
Välj Innehåll > Lämna helskärmsläge.

m