Numbers - Granskningsfönstret

background image

Granskningsfönstret

Du kan formatera de flesta element i ett kalkylblad genom att använda Numbers-
granskarna. Varje granskare fokuserar på en viss formateringsaspekt. Med
cellgranskaren kan du t.ex. formatera celler och cellvärden. Håll pekaren över knappar
och andra reglage i granskningsfönstren så visas en beskrivning av vad reglagen gör.

Knapparna överst i
granskarfönstret öppnar de
tio granskarna: dokument-,
blad-, tabell-, cell-, diagram-,
text-, grafik-, mått-, hyperlänk-
och QuickTime-granskarna.

Om du öppnar flera granskningsfönster kan det bli enklare att arbeta med ett
kalkylblad. Du kan t.ex. öppna både grafikgranskaren och cellgranskaren så får du
tillgång till alla alternativ för bild- och cellformatering.

När ett granskningsfönstret öppnats klickar du på någon av knapparna överst i
granskningsfönstret om du vill visa en annan granskare. Om du t.ex. klickar på den
andra knappen från vänster öppnas bladgranskaren.

Så här öppnar du ett granskningsfönster:
Klicka på Granskare i verktygsfältet.

m

Välj Innehåll > Visa granskare.

m

Du öppnar ett nytt granskarfönster genom att välja Innehåll > Ny granskare.

m