Numbers - Formelverktyg

background image

Formelverktyg

Du lägger till en formel i en tabell när du vill visa ett beräknat värde i en cell. I
Numbers finns flera verktyg du kan använda när du arbetar med formler i tabellceller:

Med

Â

formelredigeraren kan du skapa och ändra formler. Öppna formelredigeraren

genom att markera en tabellcell och skriva ett likhetstecken (=). Du kan också öppna
den genom att välja Formelredigerare från popupmenyn Funktion i verktygsfältet.

Avbrytsknapp

Bortse från ändringar.

Godkännsknapp
Spara ändringar.

Textfält
Visa eller redigera en formel.

Formelredigerare

Flytta genom att ta

tag här och dra.

20

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Numbers

background image

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Numbers

21

Läs mer om den här redigeraren i ”Lägga till och redigera formler med
formelredigeraren” på sidan 126”.
Du kan också använda

Â

formelfältet, som alltid visas under formatfältet, till att skapa

och ändra en formel i en markerad tabellcell.

Öppna
funktionsbläddraren.

Knappen Avbryt

Bortse från ändringar.

Knappen Godkänn
Spara ändringar.

Ändra visningsstorlek
för formeln.

Textfält
Visa eller redigera en formel.

Om du vill veta hur du lägger till och redigerar formler med det här verktyget läser
du ”Lägga till och redigera formler med formelfältet” på sidan 127”.
Det snabbaste sättet att lägga till en funktion är att använda

Â

funktionsbläddraren. En

funktion är en fördefinierad formel som har ett namn (t.ex. SUMMA eller MEDEL).

Markera en
funktion för att visa
information om den.

Sök efter en funktion.

Infoga den markerade

funktionen.

Markera en kategori för

att visa funktioner i den

kategorin.

Du öppnar funktionsbläddraren genom att välja Visa funktionsbläddrare från
popupmenyn Funktion i verktygsfältet.

background image

Läs ”Lägga till funktioner i formler” på sidan 128” om du vill veta hur du använder
funktionsbläddraren. Om du vill veta mer om alla funktioner i iWork och se många
exempel som visar hur du använder dem väljer du Hjälp > iWork formler och
funktioner – Hjälp eller Hjälp > iWork formler och funktioner – Användarhandbok.