Numbers - Formatfältet

background image

Formatfältet

Använd formatfältet, under verktygsfältet, till att snabbt ändra utseende på tabeller,
diagram, text och andra element i ett kalkylblad.

Knapparna i formatfältet varierar beroende på vilket objekt som är markerat. Du kan
visa en beskrivning av vad ett reglage i formatfältet gör genom att hålla pekaren över
det.

Så här ser formatfältet ut när en tabell eller tabellcell är markerad:

Ordna text i tabellceller.

Formatera cellramar.

Lägg till bakgrunds-

färg i en cell.

Formatera cellvärden.

Hantera sidhuvud

och -fötter.

Visa eller göm tabellnamn.

Formatera text i

tabellceller.

Så här visar och gömmer du formatfältet:
Välj Innehåll > Visa formatfältet eller Innehåll > Göm formatfältet.

m