Numbers - Fönstret Typsnitt

background image

Fönstret Typsnitt

Använd fönstret Typsnitt till att välja typsnitt och andra formateringsattribut, t.ex.
skuggor och överstrykning. Du kan också använda fönstret Typsnitt till att ordna de
typsnitt du ofta använder så att du snabbt kan hitta dem när du behöver dem.

Skapa spännande

effekter med de

här knapparna.

Åtgärdsmenyn.

Välj ett teckensnitt du vill
använda i markerad text.

Hitta typsnitt genom att skriva

ett typsnittsnamn i sökfältet.

Välj den
typsnittsstorlek du vill
använda i markerad
text.

Lägg till en skugga
i markerad text.
Ändra skuggan med
reglagen för opacitet,
oskärpa, förskjutning
och vinkel.

Förhandsvisa det markerade

teckensnittet (du kanske måste

välja Visa förhandsvisning från

åtgärdsmenyn).

Så här öppnar du fönstret Typsnitt:
Klicka på Typsnitt i verktygsfältet.

m

background image

Så här ändrar du typsnittet för markerad text:
Skriv namnet på typsnittet du vill använda i sökfältet och välj sedan typsnittets namn i

m

familjelistan.
Välj ett teckensnitt (t.ex. Kursiv eller Fet) från teckensnittslistan.

m

Skriv eller välj den typsnittsstorlek du vill använda i kolumnen Storlek.

m

Så här använder du reglagen överst i fönstret Typsnitt:
Håll pekaren över ett reglage överst i fönstret om du vill visa en hjälptagg som
beskriver vad reglaget gör. Om reglagen inte visas väljer du Visa effekter från
åtgärdspopupmenyn (ser ut som ett kugghjul) längst ner till vänster i fönstret.
Du stryker under text genom att välja en stil för understrykningen (t.ex. enkel eller

m

dubbel) från popupmenyn Understruken text.
Du använder en överstrykningsstil (t.ex. enkel eller dubbel) genom att välja en stil från

m

popupmenyn Överstruken text.
Du använder färg på text genom att klicka på knappen Textfärg. Då öppnas fönstret

m

Färger. Läs ”Fönstret Färger” på sidan 24” för mer information.
Du lägger till färg bakom ett stycke genom att klicka på knappen Dokumentfärg. Då

m

öppnas fönstret Färger.
Du lägger till en skugga genom att klicka på knappen Textskugga. Använd reglagen

m

Skuggenomskinlighet, Skuggoskärpa, Skuggförskjutning och Skuggvinkel till att
formatera skuggan.

Så här ordnar du typsnitt:

1

Skapa en ny samling genom att klicka på knappen Lägg till samling (+) och ange ett

namn på samlingen.

2

Markera lite text och formatera den med den typsnittsfamilj, det teckensnitt och den

storlek du vill använda.

3

Dra typsnittsnamnet från familjelistan till den samling där du vill placera typsnittet.

Så här ställer du in fönstret Typsnitt om du använder det ofta:
Låt fönstret Typsnitt vara öppet medan du arbetar. Ändra storlek på fönstret med

m

reglaget nere i fönstrets högra hörn så att endast de typsnittsfamiljer och teckensnitt
som finns i den valda typsnittssamlingen visas.

26

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Numbers

background image

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Numbers

27