Numbers - Fönstret Färger

background image

Fönstret Färger

Du använder fönstret Färger till att använda färg på text, tabellceller, cellramar och
andra objekt. Även om du också kan använda formatfältet till att tillämpa färger finns
det fler avancerade alternativ för färghantering i fönstret Färger.

Färgen som valts i färghjulet visas i
den här rutan. (De två färgerna i
den här rutan visar att
ogenomskinligheten är mindre än
100 %.)

Använd reglaget för att göra
nyanserna i färghjulet ljusare
eller mörkare.

Klicka för att välja en färg

i färghjulet.

Dra färger från färgrutan för att
lagra dem i färgpaletten.

Klicka på söksymbolen

och klicka sedan på

valfritt objekt på skärmen

för att matcha dess färg.

Klicka på en knapp för att

visa andra färgmodeller.

Dra reglaget Opacitet till

vänster för att göra

färgen mer genomskinlig.

Du kan använda färghjulet i fönstret Färger till att välja färger. Den färg du väljer visas
i rutan överst i fönstret Färger. Du kan spara en färg så att du enkelt kommer åt den
senare genom att placera den i färgpaletten.

Om du vill använda de färger du väljer i fönstret Färger på ett objekt markerar du
objektet och placerar sedan färgen i lämplig färgkälla i någon av granskarna. Du kan
klicka på en färgkälla i en av granskarna och sedan klicka på en färg i färgkällan. Du
kan också dra en färg från färgpaletten eller färgrutan till en färgkälla i en granskare.

Så här öppnar du fönstret Färger:
Klicka på Färger i verktygsfältet.

m

Klicka på en färgkälla i en av granskarna.

m

24

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Numbers

background image

Kapitel 1

Verktyg och tekniker i Numbers

25

Så här väljer du en färg efter att ha öppnat fönstret Färger:

1

Klicka var du vill i färghjulet.

Den valda färgen visas i rutan överst i fönstret Färger.

2

Om du vill göra färgen ljusare eller mörkare drar du reglaget på höger sida av fönstret

Färger.

3

Om du vill göra färgen mer genomskinlig drar du reglaget för opacitet åt vänster eller

anger ett procentvärde i fältet Opacitet.

4

Om du vill använda en färgpalett öppnar du den genom att dra markören längst ner i

fönstret Färger.
Spara en färg i paletten genom att dra färgen från färglådan till färgpaletten. Vill du ta
bort en färg från paletten drar du en tom ruta till den färg du vill ta bort.

5

Om du vill matcha färgen för ett annat objekt på skärmen klickar du på söksymbolen

till vänster om färgrutan i fönstret Färger.
Klicka på det objekt på skärmen vars färg du vill matcha. Färgen visas i färgrutan.
Markera det objekt du vill färglägga i kalkylbladet och dra sedan färgen från färgrutan
till objektet.