Numbers - Numbers ’09 Användarhandbok

background image

Användarhandbok

background image

Apple Inc.

K

Copyright © 2011 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Den här handboken och de program som beskrivs i den
är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk, s.k. copyright, och all rätt
förbehålls Apple Inc. Det innebär att varken handboken
eller programmen helt eller delvis får kopieras utan
skriftligt tillstånd från Apple. Dina rättigheter avseende
programvaran regleras under det medföljande
programvarulicensavtalet.

Apples logotyp är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
och är registrerat i USA och andra länder. Det tecken
föreställande Apples logotyp som skrivs med alternativ-
skift-K får inte användas i kommersiellt syfte utan
skriftligt tillstånd av Apple.

Informationen i handboken har kontrollerats för att vara
korrekt. Apple ansvarar inte för tryck- eller korrekturfel.

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Apple, Apples logotyp, Aperture, AppleWorks, Finder,
iPhoto, iTunes, iWork, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers,
Pages, QuickTime, Safari och Spotlight är varumärken
som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och i
andra länder.

App Store och MobileMe är servicemärken som tillhör
Apple Inc.

Adobe och Acrobat är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som tillhör Adobe
Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Namn på andra produkter och företag som omnämns
i den här handboken är varumärken som tillhör
respektive företag. Omnämnandet av produkter från
andra tillverkare sker endast i informationssyfte och ska
inte betraktas som en rekommendation. Apple lämnar
ingen som helst garanti för dessa produkters kvalitet,
prestanda, säljbara skick eller lämplighet för visst
ändamål.

S019-2126 07/2011

background image

11

Inledning: Välkommen till Numbers ’09

13

Kapitel 1: Verktyg och tekniker i Numbers

13

Kalkylbladsmallar

14

Numbers-fönstret

16 Zooma in och ut
16 Panelen Blad
17

Utskriftsvyn

17

Helskärmsläge

18

Verktygsfält

19

Formatfältet

20 Granskningsfönstret
20 Formelverktyg
22 Panelen Stilar
23 Mediebläddraren
24 Fönstret Färger
25 Fönstret Typsnitt
27 Varningsfönstret
27 Kortkommandon och kontextmenyer

28

Kapitel 2: Skapa, spara och ordna Numbers-kalkylblad

28 Skapa ett nytt kalkylblad
30 Importera ett dokument från ett annat program
30 Använda CSV- eller OFX-filer i ett kalkylblad
31

Öppna ett befintligt kalkylblad

31

Lösenordsskydda ett kalkylblad

32 Skapa ett kalkylblad
34

Ångra ändringar

34

Låsa ett kalkylblad så att det inte kan redigeras

35

Automatiskt spara en säkerhetskopia

36

Spara en kopia av ett kalkylblad

36

Hitta en arkiverad version av ett kalkylblad

38

Spara ett kalkylblad som en mall

3