Numbers - Wstęp:  Zapraszamy do Numbers ’09

background image

Zapraszamy do Numbers ’09

background image

12

Wstęp

Zapraszamy do Numbers ’09

Internetowe samouczki wideo
Internetowe samouczki wideo, dostępne na www.apple.com/pl/iwork/tutorials/
numbers zawierają instrukcje wykonywania najczęstszych zadań w Numbers. Po
pierwszym otwarciu Numbers, na ekranie pojawi się komunikat z łączem do tych
internetowych samouczków. Można je także otworzyć w dowolnej chwili, wybierając
Pomoc > Samouczki wideo.

Pomoc ekranowa
Pomoc ekranowa zawiera szczegółowe instrukcje wykonywania zadań w programie
Numbers. W celu otwarcia pomocy ekranowej należy uruchomić Numbers i wybrać
Pomoc > Pomoc Numbers. Pierwsza strona pomocy zawiera także łącza prowadzące
do przydatnych witryn internetowych.

Pomoc dotycząca formuł i funkcji iWork i podręcznik użytkownika
Pomoc dotycząca formuł i funkcji iWork oraz Formuły i funkcje iWork — podręcznik
użytkownika
zawierają szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z formuł i funkcji
w arkuszach kalkulacyjnych. Jeżeli chcesz otworzyć podręcznik, wybierz Pomoc >
„Formuły i funkcje iWork — podręcznik użytkownika”. Jeżeli chcesz otworzyć pomoc,
wybierz Pomoc > „Formuły i funkcje iWork — pomoc”.

Witryna iWork
Najnowsze informacje dotyczące iWork znajdziesz na stronie www.apple.com/pl/iwork.

Witryna wsparcia
Informacje dotyczące rozwiązywania problemów znajdziesz na stronie www.apple.
com/pl/support/numbers.

Dymki pomocy
Programy iWork zawierają dymki pomocy, opisujące w skrócie większość obiektów na
ekranie. Jeżeli chcesz zobaczyć dymek pomocy, umieść nieruchomo wskaźnik myszy
nad danym obiektem.

background image

13

Ten rozdział to wprowadzenie do okien i narzędzi,
używanych podczas pracy z arkuszami kalkulacyjnymi
w Numbers.

Tworzenie nowego dokumentu Numbers rozpoczyna się od wyboru szablonu.

Szablony arkuszy kalkulacyjnych

Okno Palety szablonów pozwala na wybór spośród wielu dostępnych szablonów
arkuszy kalkulacyjnych.

Szablony zawierają gotowe arkusze, tabele, formuły i inne elementy, pomagające
rozpocząć pracę.

1