Numbers - Zmniejszanie wielkości plików multimedialnych

background image

Zmniejszanie wielkości plików multimedialnych

Umieszczenie w arkuszu kalkulacyjnym Numbers dużych plików dźwiękowych i
filmów może sprawić, że plik z tym dokumentem będzie bardzo duży. Nieużywane
fragmenty filmu lub pliku dźwiękowego można usunąć z arkusza kalkulacyjnego, tak
aby plik dokumentu Numbers był mniejszy. Można wybrać pomiędzy zmniejszaniem
pojedynczych plików multimedialnych lub automatycznym zmniejszeniem wszystkich
plików w dokumencie, które nie są użyte w całości.

Przed zmniejszeniem plików dźwiękowych lub filmowych trzeba zachować je jako
część dokumentu. W tym celu należy wybrać Plik > Zachowaj, kliknąć w „Opcje
zaawansowane”, upewnić się, że pole wyboru „Kopiuj dźwięki i wideo do dokumentu”
jest zaznaczone, po czym kliknąć w „Zachowaj”. Więcej informacji o zachowywaniu
arkuszy kalkulacyjnych można znaleźć w „Zachowywanie arkusza kalkulacyjnego“ na
stronie 33.

Oto sposoby zmniejszania wielkości pliku arkusza kalkulacyjnego:
Jeżeli chcesz zmniejszyć wielkość pojedynczego pliku multimedialnego, zaznacz plik

m

dźwiękowy lub filmowy, którego część została wycięta za pomocą suwaków „Start i
stop”, po czym wybierz Format > Obrazek > Zmniejsz wielkość pliku multimedialnego.
Jeżeli chcesz zmniejszyć wielkość wszystkich plików multimedialnych w dokumencie,

m

upewnij się, że żaden film, dźwięk ani obrazek nie jest zaznaczony, po czym wybierz
Plik > Zmniejsz wielkość pliku.

Po zmniejszeniu wielkości pliku dźwiękowego lub filmu nie będzie można przywrócić
jego oryginalnej długości ani przesłuchać lub obejrzeć wyciętych części. W celu
przywrócenia całości pliku trzeba będzie dodać go ponownie.

Niektóre typy plików mogą nie zezwalać na zmniejszanie wielkości w ten sposób.

Zobacz „Zmniejszanie wielkości plików z obrazkami“ na stronie 211, aby dowiedzieć się
więcej o zmniejszaniu plików filmowych.