Numbers - Dodawanie ramki obrazka wokół filmu

background image

Dodawanie ramki obrazka wokół filmu

Otoczenie filmu ramką obrazka jest dobrym sposobem na jego uatrakcyjnienie. Ramkę
obrazka można dodać do filmu za pomocą ustawień obrysu w oknie Inspektora grafik.

Jak umieścić film w ramce?

1

Zaznacz film i kliknij w przycisk „Inspektor” w pasku narzędzi, aby otworzyć okno

Inspektora. Kliknij w przycisk Inspektora grafik.

2

Wybierz „Ramka obrazka” z menu „Obrys”.

3

Kliknij w obrazek ramki widoczny pod menu obrysu, po czym wybierz styl ramki.

4

Przeciągnij suwak skali lub wpisz liczbę w polu obok, aby ustalić wielkość ramki.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o ramkach obrazka, zobacz „Dodawanie ramek do
obiektów“ na stronie 236.

224

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

225