Numbers - Edycja zaokrąglonego prostokąta

background image

Edycja zaokrąglonego prostokąta

Prostokąt z zaokrąglonymi rogami ma okrągły uchwyt, pozwalający na zmianę stopnia
zaokrąglenia rogów.

Przeciągnij, aby
wyprostować lub
zaokrąglić krawędzie.

Jak edytować zaokrąglony prostokąt?
Zaznacz kształt, po czym przeciągnij jego niebieski punkt edycji w lewo, aby

m

wyprostować rogi lub w prawo, aby je zaokrąglić.