Numbers - Edycja wielokąta

background image

Edycja wielokąta

Każdy wielokąt ma specjalny suwak, pozwalający na zwiększenie lub zmniejszenie
liczby boków.

Przeciągnij, aby zwiększyć
lub zmniejszyć liczbę boków.

Tutaj widać bieżącą
liczbę boków.

Jak edytować wielokąt?
Po zaznaczeniu wielokąta pojawi się suwak. Przeciągnij ten suwak, aby zwiększyć lub

m

zmniejszyć liczbę boków wielokąta.