Numbers - Edycja strzałek pojedynczych i podwójnych

background image

Edycja strzałek pojedynczych i podwójnych

Strzałki mają specjalne punkty edycji, pozwalające na korygowanie względnych
proporcji grota i linii.

Przeciągnij, aby

zmienić długość

ogona strzałki.

Przeciągnij w górę lub
w dół, aby zmienić
szerokość ogona.
Przeciągnij w lewo lub
w prawo, aby zmienić
wielkość grota.

Jak zmienić proporcje strzałek pojedynczych i podwójnych?
Zaznacz kształt i wykonaj jedną z poniższych czynności:

m

Jeżeli chcesz wydłużyć strzałkę, przeciągnij uchwyt na końcu jej grota lub linii.

Â

Jeżeli chcesz zmienić grubość całej strzałki, przeciągnij jeden z uchwytów

Â

prostokąta, w który wpisana jest strzałka.
Jeżeli chcesz zmienić względną grubość grota i linii strzałki, umieść wskaźnik nad

Â

niebieskim punktem edycji, znajdującym się w miejscu zetknięcia grota z linią. Gdy
wskaźnik zmieni kształt, przeciągnij punkt edycji w dowolnym kierunku, aby zmienić
proporcje strzałki.

220

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

221