Numbers - Edycja gwiazdy

background image

Edycja gwiazdy

Każda gwiazda ma specjalny suwak, pozwalający na zwiększenie lub zmniejszenie
liczby jej ramion, a także niebieski punkt edycji, pozwalający zmienić kąty pomiędzy
ramionami.

To bieżąca liczba ramion
gwiazdy.

Przeciągnij, aby zwiększyć
lub zmniejszyć liczbę
ramion gwiazdy.

Przeciągnij, aby zmienić kąt
między ramionami gwiazdy.

Oto sposoby edycji gwiazdy:
Po zaznaczeniu gwiazdy pojawi się suwak. Przeciągnij ten suwak, aby zwiększyć lub

m

zmniejszyć liczbę ramion gwiazdy.
Przeciągnij niebieski punkt edycji, aby zmienić kąty pomiędzy ramionami gwiazdy.

m