Numbers - Edycja dymków komiksowych

background image

Edycja dymków komiksowych

Dymki komiksowe (obu typów) mają specjalne narzędzia służące do ich edycji.
Pozwalają one na zmianę stopnia zaokrąglenia rogów oraz grubości i długości
końcówki.

Jak zmienić wygląd dymków komiksowych?
Zaznacz kształt i wykonaj jedną z poniższych czynności:

m

Jeżeli chcesz, aby rogi kształtu stały się bardziej ostre, przeciągnij niebieski punkt

Â

edycji w stronę końcówki dymka. Przeciągnięcie go w przeciwną stronę spowoduje
większe zaokrąglenie rogów.
Jeżeli chcesz zmienić grubość końcówki dymka, przeciągnij niebieski punkt edycji,

Â

znajdujący się w miejscu zetknięcia końcówki i części głównej dymka.
Jeżeli chcesz wydłużyć lub skrócić końcówkę dymka, przeciągnij niebieski punkt

Â

edycji, znajdujący się na jej końcu.
Jeżeli chcesz zmienić kształt dymka, tak aby stał się on wyższy, niższy, węższy lub

Â

szerszy, przeciągnij jeden z uchwytów prostokąta, w który wpisany jest dymek.