Numbers - Edycja kształtów

background image

Edycja kształtów

Można przesuwać punkty i zmieniać kontur kształtu, który został już umieszczony na
arkuszu. Przed rozpoczęciem edycji kształtu trzeba ją najpierw umożliwić.

Kształt można uczynić możliwym do edycji w następujący sposób:
Jeżeli chcesz umożliwić edycję gotowego kształtu, zaznacz go i wybierz Format >

m

Kształt > Pozwól na edycję.
Na kształcie pojawią się czerwone punkty. Możesz przeciągać te punkty, aby zmienić
wygląd kształtu. Gdy później zechcesz dokonać edycji tego kształtu, kliknij w niego
powoli dwa razy.
Jeżeli chcesz umożliwić edycję własnego kształtu, kliknij w niego raz, aby go zaznaczyć,

m

po czym kliknij drugi raz, aby pokazać punkty.

Czynność

Informacje

Zmiana konturu kształtu przez manipulację jego
punktami

„Dodawanie, usuwanie i przesuwanie punktów
edycji w kształcie“ na stronie 218

Rozszerzenie lub zawężenie kształtu oraz zmiana
jego kąta

„Zmiana kształtu krzywej“ na stronie 218

Zmiana kąta pomiędzy dwoma segmentami lub
zmiana długości segmentu

„Zmiana konturu prostego segmentu“ na
stronie 219

Zmiana punktów w krzywe lub krzywych w
punkty

„Przekształcanie punktów wyostrzonych na
wygładzone (i odwrotnie)“ na stronie 219

Zmiana krawędzi zaokrąglonego prostokąta

„Edycja zaokrąglonego prostokąta“ na stronie 220

Koryguje względne proporcje grota i linii strzałki

„Edycja strzałek pojedynczych i podwójnych“ na
stronie 220

Korygowanie krawędzi i innych cech dymków
komiksowych

„Edycja dymków komiksowych“ na stronie 221

Zwiększanie lub zmniejszanie liczby ramion
gwiazdy

„Edycja gwiazdy“ na stronie 221

Zwiększanie lub zmniejszanie liczby boków
wielokąta

„Edycja wielokąta“ na stronie 222

Zmiana koloru, stylu obrysu i innych cech kształtu „Manipulowanie, porządkowanie i zmiana

wyglądu obiektów“ na stronie 226