Numbers - Dodawanie własnego kształtu

background image

Dodawanie własnego kształtu

Za pomocą narzędzia rysowania można tworzyć własne kształty.

Jak utworzyć własny kształt?

1

Kliknij w „Kształty” w pasku narzędzi, po czym zaznacz narzędzie rysowania. Możesz

także wybrać Wstaw > Kształt > Narysuj pisakiem.

Wskaźnik zmieni się ze strzałki w małą stalówkę.

2

Kliknij w dowolnym miejscu dokumentu, aby stworzyć pierwszy punkt własnego

kształtu.

3

Kliknij w innym miejscu, aby utworzyć kolejny punkt.

Każdy dodawany punkt połączony jest z poprzednim. Jeżeli chcesz usunąć stworzony
segment kształtu, naciśnij klawisz Delete. Możesz nacisnąć klawisz Delete kilka razy
pod rząd.

4

Jeżeli chcesz skończyć rysowanie i domknąć kształt (połączyć pierwszy i ostatni punkt

kształtu linią z obrysem), kliknij pierwszy punkt kształtu.
Jeżeli chcesz przerwać rysowanie i pozostawić kształt otwarty (bez linii między
pierwszym i ostatnim punktem), tak aby można było później dokończyć jego
rysowanie, naciśnij klawisz Esc lub kliknij dwa razy w ostatni punkt kształtu.

5

Jeżeli chcesz zamknąć otwarty kształt lub dodać do niego więcej punktów, kliknij raz

w ten kształt, aby go zaznaczyć, po czym kliknij w niego po raz drugi, aby pokazać jego
punkty.
Kliknij dwa razy w jeden z dwóch punktów końcowych (na początku lub na końcu
otwartego kształtu). Wskaźnik zmieni się w stalówkę.

Jeżeli chcesz dodać nowy punkt, kliknij w miejsce, w którym ma się on znaleźć.
Gdy będziesz gotów do zakończenia rysowania i domknięcia kształtu, kliknij w punkt
na końcu otwartego segmentu.

6

Zaznacz obramowanie kształtu i przeciągnij go w dowolne miejsce na arkuszu.

7

Chcąc zmienić kontury kształtu, trzeba najpierw umożliwić jego edycję. Zobacz „Edycja

kształtów“ na stronie 217.

216

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

217

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wyrównywaniu kształtów i manipulowaniu nimi,
a także o zmianie ich właściwości, takich jak kolor, styl obramowania (obrysu), rozmiar,
orientacja, cienie i inne, zobacz „Manipulowanie, porządkowanie i zmiana wyglądu
obiektów“ na stronie 226.