Numbers - Dodawanie gotowego kształtu

background image

Dodawanie gotowego kształtu

Do dokumentu można wstawiać proste, gotowe kształty, np. trójkąty, strzałki, okręgi
i prostokąty.

Oto sposoby dodawania gotowych kształtów do dokumentu:
Kliknij w „Kształty” w pasku narzędzi, po czym wybierz kształt z podmenu kształtów.

m

Wybierz Wstaw > Kształt >

m

kształt.

Przytrzymaj klawisz Opcja podczas klikania w „Kształty” w pasku narzędzi, po czym

m

wybierz kształt z rozwiniętego wówczas menu. Wskaźnik myszy zmieni się w krzyżyk.
Wciśnij przycisk myszy i przeciągnij wskaźnik nad stroną, aby wskazać miejsce
i rozmiar kształtu. Jeżeli chcesz zachować proporcje kształtu (np. aby narysować koło),
przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift podczas przeciągania.

Przeciągnij nowy kształt w odpowiednie miejsce arkusza. Chcąc zmienić kontury
kształtu, trzeba najpierw umożliwić jego edycję. Zobacz „Edycja kształtów“ na
stronie 217.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wyrównywaniu kształtów i manipulowaniu nimi,
a także o zmianie ich właściwości, takich jak kolor, styl obramowania (obrysu), rozmiar,
orientacja, cienie i inne, zobacz „Manipulowanie, porządkowanie i zmiana wyglądu
obiektów“ na stronie 226.