Numbers - Tworzenie kształtów

background image

Tworzenie kształtów

Numbers udostępnia szereg gotowych kształtów, które można dodać do arkuszy.
Są to m.in. okręgi, prostokąty z ostrymi lub zaokrąglonymi rogami, gwiazdy, dymki
komiksowe, strzałki i inne. Można także tworzyć własne kształty lub zmieniać kontury
istniejących kształtów.

Czynność

Informacje

Dodanie prostego, gotowego kształtu

„Dodawanie gotowego kształtu“ na stronie 215

Rysowanie własnego kształtu

„Dodawanie własnego kształtu“ na stronie 216

Zmiana konturów istniejącego kształtu

„Edycja kształtów“ na stronie 217

Zmiana orientacji kształtu, koloru, cieni itp.

„Manipulowanie, porządkowanie i zmiana
wyglądu obiektów“ na stronie 226