Numbers - Praca z obrazkami

background image

obiektami

background image

Wykonaj jedną z poniższych czynności, aby zaimportować obrazek:
Wybierz Wstaw > Wybierz, zaznacz plik i kliknij w przycisk „Wstaw”.

m

Przeciągnij plik obrazka z Findera.

m

Kliknij w „Multimedia” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk „Zdjęcia” w oknie

m

przeglądarki multimediów, zaznacz album, z którego chcesz wybrać zdjęcie, po czym
przeciągnij miniaturkę zdjęcia w odpowiednie miejsce na stronie.

Później wybierz źródło.

Najpierw kliknij w jeden z tych
przycisków, aby przejść do swoich
plików multimedialnych.

Następnie przeciągnij
wybraną rzecz do
dokumentu lub pola obrazka
w jednym z inspektorów.

Jeżeli chcesz poszukać pliku,
wpisz tutaj jego nazwę.

Przyciski u góry przeglądarki multimediów dają dostęp do zdjęć z biblioteki iPhoto,
filmów z katalogu „Filmy” i plików dźwiękowych z biblioteki iTunes.
Przeciągnij plik z innego programu.

m

Po zaimportowaniu obrazka można przesunąć go w dowolne miejsce arkusza.
Narzędzia Numbers pozwalają na maskowanie (przycinanie) obrazków, zmianę ich
jasności, kontrastu i innych cech, a także na wymazywanie tła.

Czynność

Informacje

Zastąpienie obrazka lub innego obiektu
zastępczego własnym obiektem

„Zastępowanie obrazków zastępczych z szablonu
własnymi obrazkami“ na stronie 209

Maskowanie obrazka w celu pozbycia się
niechcianych fragmentów

„Maskowanie (przycinanie) obrazków“ na
stronie 210

Zmiana wielkości arkusza kalkulacyjnego poprzez
zachowanie tylko użytej części zamaskowanych
obrazków

„Zmniejszanie wielkości plików z obrazkami“ na
stronie 211

208

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

209

Czynność

Informacje

Uczynienie części obrazka przeźroczystą, w celu
usunięcia tła

„Usuwanie tła lub niepotrzebnych fragmentów
obrazka“ na stronie 212

Polepszanie jakości obrazków i tworzenie
interesujących efektów wizualnych

„Zmiana jasności, kontrastu i innych ustawień
obrazka“ na stronie 213

Umieszczanie, układanie, zmiana rozmiarów i
formatowanie obrazków

„Manipulowanie, porządkowanie i zmiana
wyglądu obiektów“ na stronie 226

Dodawanie równania w formie obrazka

„Praca z MathType“ na stronie 244