Numbers - Praca z MathType

background image

Praca z MathType

Jeżeli program MathType 6 jest zainstalowany, można otworzyć go bezpośrednio
z Numbers i wprowadzić za jego pomocą równania matematyczne. Równanie
utworzone w MathType 6 dodawane jest do dokumentu Numbers jako obrazek.

Jak wpisać równanie matematyczne w Numbers, korzystając z MathType 6?

1

Umieść kursor tekstowy w miejscu, w którym ma znaleźć się równanie.

2

Wybierz Wstaw > Równanie MathType.

Otwarte zostanie okno MathType 6 z przykładowym równaniem „e=mc

2

“.

3

Kliknij dwa razy w to równanie, po czym wpisz własne, używając okien i narzędzi

programu MathType 6.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat pracy z MathType 6, zajrzyj do pomocy
tego programu.

4

Po zakończeniu wprowadzania równania wybierz File > „Close and Return to Numbers”.

Gdy pojawi się okno z pytaniem o zachowanie równania, kliknij w przycisk „Yes”.

244

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

245

5

Przeciągnij równanie w odpowiednie miejsce arkusza.

Po zamknięciu MathType 6, Numbers będzie traktował wprowadzone równanie
jako osobny obiekt, który można przesunąć w inne miejsce, powiększyć, zmniejszyć,
zmienić jego orientację, zgrupować, przenieść w górę lub w dół na warstwach, a nawet
zamaskować jak zwykły obrazek. Gdy jednak równanie zostanie zamaskowane, przed
jego edycją trzeba będzie zdjąć maskę.

6

Jeżeli chcesz edytować równanie, kliknij w nie dwa razy, aby otworzyć program

MathType 6.

background image

246

W tym rozdziale omówiony jest sposób dodawania informacji
kontaktowych z Książki adresowej lub wizytówek vCard do
tabel w programie Numbers.

Pola książki adresowej to źródło imion, nazwisk, numerów telefonów, adresów i innych
danych osobowych. Za pomocą pól książki adresowej można szybko tworzyć tabele z
informacjami o kontaktach biznesowych, przyjaciołach, znajomych z wakacji itd.

Korzystanie z pól książki adresowej

Do tabel w arkuszach Numbers można wstawiać dane z Książki adresowej. Istnieje
również możliwość użycia danych z cyfrowych wizytówek (plików vCard) nadesłanych
przez inne osoby.

Jeżeli tabela ma wiersz nagłówka, zawierający nazwy pokrywające się z nazwami pól
w Książce adresowej lub plikach vCard, możesz dodać dane kontaktowe, przeciągając
wizytówki do tabeli. Możesz także utworzyć nową tabelę, przeciągając wizytówki
w puste miejsce pola roboczego.

Zagadnienie

Informacje

Pola Książki adresowej, rozpoznawane przez
Numbers

„Przypisywanie nazw kolumn do nazw pól książki
adresowej“ na stronie 247

Dodawanie danych z Książki adresowej lub
wizytówki vCard do istniejącej tabeli

„Dodawanie danych z Książki adresowej do
istniejącej tabeli“ na stronie 249

Dodawanie danych z Książki adresowej lub
wizytówki vCard i tworzenie nowej tabeli

„Dodawanie danych z Książki adresowej do nowej
tabeli“ na stronie 250

Umieszczanie danych kontaktowych i innych
informacji z tabeli Numbers w dokumencie Pages

Pomoc Pages lub Podręcznik użytkownika Pages
’09

10