Numbers - Zaznaczanie obiektów

background image

Zaznaczanie obiektów

Zanim będzie można przesunąć, zmienić lub wykonać inne operacje z danym
obiektem, należy go najpierw zaznaczyć. Zaznaczony obiekt ma uchwyty, pozwalające
na przesuwanie go, obracanie i zmianę jego wielkości.

Oto sposoby zaznaczania i odwoływania zaznaczenia obiektów:
Jeżeli chcesz zaznaczyć tabelę, kliknij w jej nazwę w panelu arkuszy. Inne sposoby

m

zaznaczania opisane są w „Zaznaczanie tabeli i ich składników“ na stronie 56.
Jeżeli chcesz zaznaczyć inny pojedynczy obiekt, kliknij w dowolnym miejscu tego
obiektu. Jeżeli obiekt nie ma wypełnienia, kliknij w jego obramowanie.
Jeżeli chcesz zaznaczyć kilka obiektów, klikaj w nie, trzymając wciśnięty klawisz Shift.

m

Jeżeli chcesz zaznaczyć wszystkie obiekty na arkuszu, kliknij w arkusz i naciśnij

m

Command-A.
Jeżeli chcesz zaznaczyć obiekt będący częścią grupy, musisz najpierw rozgrupować

m

obiekty. Zaznacz grupę, po czym wybierz Uporządkuj > Rozgrupuj.
Jeżeli chcesz odwołać zaznaczenie obiektów w grupie, przytrzymaj wciśnięty klawisz

m

Command podczas klikania w obiekty, których zaznaczenie chcesz odwołać.