Numbers - Wypełnianie obiektu przepływem barwnym (gradientem)

background image

Wypełnianie obiektu przepływem barwnym (gradientem)

Kształty, tabele, komórki tabel i elementy wykresów można wypełniać kolorami płynnie
przechodzącymi jeden w drugi, czyli tzw. gradientem.

Do tworzenia gradientów w wypełnieniu obiektu służą narzędzia dostępne w oknie
Inspektora grafik. Podstawowe opcje wypełnienia gradientem pozwalają na łatwe
utworzenie liniowego przejścia z jednego koloru do drugiego. Zaawansowane
wypełnienie gradientem umożliwia wymieszanie kilku kolorów i utworzenie gradientu
kołowego
.

Jak wypełnić obiekt liniowym, dwukolorowym gradientem?

1

Wybierz „Wypełnienie gradientem” z menu „Wypełnienie”, znajdującego się w oknie

Inspektora grafik.

Kliknij w strzałkę, aby
odwrócić gradient.

Jeżeli chcesz zmienić orientację
lub kierunek gradientu, kliknij
w przyciski ze strzałkami, użyj
kółka kąta lub wpisz wartość.

Kliknij w pola koloru,

aby wybrać kolory.

2

Kliknij w każde z pól koloru i wybierz kolory, które mają przechodzić jeden w drugi.

Zobacz „Okno wyboru koloru“ na stronie 25, aby dowiedzieć się więcej o oknie
kolorów.

3

Kierunek gradientu możesz ustalić za pomocą kółka lub pola kąta.

4

Przyciski ze strzałkami pozwalają na odwrócenie gradientu w pionie lub w poziomie.

5

Jeżeli chcesz odwrócić gradient, kliknij w podwójną strzałkę obok pól koloru.

background image

Jak wypełnić obiekt wielokolorowym gradientem?

1

Wybierz „Zaawansowane wypełnienie gradientem” z menu „Wypełnienie”, znajdującego

się w oknie Inspektora grafik.

2

Jeżeli chcesz dodać inny kolor do gradientu, umieść wskaźnik myszy nad miejscem

pod paskiem gradientu, w którym ma zacząć się nowy kolor. Kliknij, gdy obok strzałki
wskaźnika pojawi się znak plus (+), aby dodać nowy kolor. Dodaj tyle kolorów, ile ma
zostać uwzględnionych w gradiencie.

3

Jeżeli chcesz zmienić kolor w gradiencie, kliknij w pole tego koloru (pod paskiem

gradientu), po czym wybierz kolor z okna kolorów. Zrób tak dla każdego koloru, który
chcesz zmienić.

4

Jeżeli chcesz usunąć kolor z gradientu, przeciągnij jego pole poza obszar okna

Inspektora. Gdy puścisz przycisk myszy, kolor zniknie.
Pod paskiem gradientu muszą być co najmniej dwa pola koloru.

5

Jeżeli chcesz zmienić stopień przechodzenia jednego koloru w drugi, przeciągnij

odpowiedni trójkąt mieszania (na górze paska gradientu, pomiędzy dwoma kolorami).

6

Kierunek gradientu możesz ustalić za pomocą kółka lub pola kąta.

7

Jeżeli chcesz utworzyć gradient promienisty, kliknij w przycisk gradientu

promienistego. Oto sposoby dalszego korygowania wyglądu gradientu:

Jeżeli chcesz ustawić środek gradientu w obiekcie, przeciągnij niebieski punkt

Â

kontroli, wskazujący środek gradientu.
Jeżeli chcesz zmienić intensywność przechodzenia jednego koloru w drugi,

Â

przeciągnij zewnętrzny punkt kontroli bliżej lub dalej środka gradientu.
Eksperymentuj z różnymi ustawieniami punktów kontroli gradientu i narzędziami
nad paskiem gradientu w Inspektorze grafik, przeciągając je w różne miejsca, aż
osiągniesz zadowalający efekt.

8

Jeżeli chcesz odwrócić gradient, kliknij w podwójną strzałkę obok pól koloru.

242

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

243