Numbers - Wypełnianie obiektu obrazem

background image

Wypełnianie obiektu obrazem

Kształt, pole tekstowe, komórkę tabeli, tło wykresu i serię wykresu można wypełnić
obrazem.

Jak wypełnić obiekt obrazem?

1

Zaznacz obiekt, który chcesz wypełnić obrazem.

2

Jeżeli Inspektor grafik jest zamknięty, kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, po czym

kliknij w przycisk Inspektora grafik.

3

Wybierz „Wypełnienie obrazkiem” lub „Wypełnienie obrazkiem z tintą”, po czym wskaż

obrazek.
Możesz także przeciągnąć plik z obrazkiem z Findera lub przeglądarki multimediów
do pola obrazka w Inspektorze grafik lub do komórki w tabeli albo do serii danych na
wykresie.

Użyj tego menu, aby
wybrać wielkość obrazka
w obiekcie.

Jeżeli chcesz zmienić
obrazek, przeciągnij
nowy do tego pola.

4

Wybierz skalę obrazka z menu.

Skaluj, aby dopasować: Zmienia wielkość obrazka, aby najlepiej dopasować jego
wymiary do wymiarów obiektu. Jeżeli kształt obiektu różni się od kształtu obrazka,
części obrazka mogą być niewidoczne, a wokół obrazka może pojawić się pusta
przestrzeń.
Skaluj, aby wypełnić: Powiększa lub zmniejsza obrazek, tak aby pozostawić jak
najmniejszą pustą przestrzeń wokół niego, nawet gdy ma on inny kształt, niż obiekt.
Rozciągnij: Dopasowuje rozmiar obrazka do rozmiaru obiektu, zniekształcając go,
jeżeli obiekt ma inny kształt od obrazka.
Wielkość oryginalna: Umieszcza obrazek wewnątrz obiektu, nie zmieniając jego
oryginalnych rozmiarów. Jeżeli obrazek jest większy od obiektu, widać będzie tylko
jego fragment. Jeżeli obrazek jest mniejszy od obiektu, widać będzie wokół niego białą
przestrzeń.

background image

Mozaika: Jeżeli obrazek jest mniejszy od obiektu, będzie się powtarzał. Jeżeli obrazek
jest większy od obiektu, widać będzie tylko jego fragment.

Mozaika (mały obrazek)

Mozaika (duży obrazek)

Skaluj, by
wypełnić

Rozciągnij

Wielkość oryginalna

Mozaika (duży obrazek)

Skaluj, by
dopasować

5

Gdy wybierzesz „Wypełnienie barwnym obrazkiem”, kliknij w pole koloru, znajdujące

się po prawej stronie przycisku „Wybierz”, aby wybrać kolor nakładany na obrazek.
Przeciągnij suwak krycia, widoczny na dole okna wyboru koloru, aby przyciemnić lub
rozjaśnić nałożony kolor. Jeżeli przeciągniesz suwak krycia w oknie Inspektora grafik,
zmieni to stopień krycia nałożonego koloru oraz samego obrazka.

Kliknij, aby wybrać
kolor tinty.