Numbers - Wypełnianie obiektów kolorem lub obrazkiem

background image

Wypełnianie obiektów kolorem lub obrazkiem

Kształty, tabele, komórki tabel i elementy wykresów można wypełniać jednolitym
kolorem, gradientem (przepływem barwnym) lub obrazkiem.

Czynność

Informacje

Dodanie jednolitego tła do obiektu

„Wypełnienie obiektu jednolitym kolorem“ na
stronie 240

Dodanie w tle kolorów przenikających jeden w
drugi

„Wypełnianie obiektu przepływem barwnym
(gradientem)“ na stronie 241

Umieszczenie obrazka wewnątrz obiektu

„Wypełnianie obiektu obrazem“ na stronie 243