Numbers - Tworzenie własnych linii pomocniczych

background image

Tworzenie własnych linii pomocniczych

Można włączyć wyświetlanie statycznych linii pomocniczych, ułatwiających
wyrównywanie obiektów na arkuszu. Takie linie pomocnicze nie pojawiają się same
podczas przeciągania obiektów, lecz są stale widoczne w trakcie pracy, nawet po
zamknięciu arkusza i ponownym jego otwarciu.

Jak utworzyć linię pomocniczą?

1

W tym celu kliknij w „Widok” w pasku narzędzi i wybierz „Pokaż linijki”,

Uwaga: Linii pomocniczych nie można tworzyć podczas edycji tekstu. Przed
utworzeniem linii pomocniczej należy przerwać edycję tekstu, klikając w inny obiekt
lub w obszar arkusza.

2

Umieść wskaźnik nad linijką i przeciągnij go na arkusz. Pojawi się linia pomocnicza.

3

Przeciągnij linię pomocniczą tam, gdzie chcesz ją umieścić na arkuszu.

4

Jeżeli chcesz usunąć utworzoną linię pomocniczą, przeciągnij ją poza krawędź arkusza.

Innym sposobem układania obiektów jest podawanie współrzędnych x i y. Zobacz
„Umieszczanie obiektów poprzez podawanie współrzędnych x i y“ na stronie 231.