Numbers - Szybkie wyrównywanie obiektów względem siebie

background image

Szybkie wyrównywanie obiektów względem siebie

Polecenia w menu pozwalają szybko wyrównać obiekty względem siebie lub rozłożyć
je w równych odległościach. Najpierw należy zaznaczyć wszystkie obiekty, które mają
zostać wyrównane (zaznaczanie więcej niż jednego obiektu możliwe jest poprzez
przytrzymanie klawisza Shift lub Command podczas klikania).

Jak wyrównać zaznaczone obiekty?
Jeżeli chcesz wyrównać obiekty względem siebie, wybierz Uporządkuj > Wyrównaj

m

obiekty, po czym kliknij w jedną z opcji wyrównania, widocznych w podmenu.

background image

Do lewej: Układa obiekty tak, że ich lewe krawędzie są wyrównane do lewej krawędzi
pierwszego z zaznaczonych obiektów.
Na środku: Układa obiekty tak, że ich środki są wyrównane względem pierwszego
z zaznaczonych obiektów.
Do prawej: Układa obiekty tak, że ich prawe krawędzie są wyrównane do prawej
krawędzi pierwszego z zaznaczonych obiektów.
Do góry: Układa obiekty tak, że ich górne krawędzie są wyrównane do górnej
krawędzi pierwszego z zaznaczonych obiektów.
Na środku: Układa obiekty tak, że ich środki (w pionie) są wyrównane względem
pierwszego z zaznaczonych obiektów.
Do dołu: Układa obiekty tak, że ich dolne krawędzie są wyrównane do dolnej krawędzi
pierwszego z zaznaczonych obiektów.
Jeżeli chcesz rozmieścić obiekty równo na arkuszu, wybierz Uporządkuj > Rozmieść

m

obiekty, po czym kliknij w jedną z opcji rozmieszczenia, widocznych w podmenu:
Poziomo: Koryguje odstęp między obiektami w poziomie.
Pionowo: Koryguje odstęp między obiektami w pionie.

Innym sposobem układania obiektów względem siebie jest przeciąganie ich
i korzystanie z linii pomocniczych, wskazujących właściwe ułożenie obiektów. Zobacz
„Korzystanie z linii pomocniczych“ na stronie 230, aby dowiedzieć się więcej.