Numbers - Przesuwanie obiektów do góry i na dół (na warstwach)

background image

Przesuwanie obiektów do góry i na dół (na warstwach)

Gdy obiekty nakładają się na siebie (lub gdy nakłada się na nie tekst), można zmienić
ich kolejność na warstwach stosu.

Jak przenieść obiekt na górę lub na dół względem tekstu lub innego obiektu?

1

Zaznacz obiekt, który chcesz przesunąć.

2

Jeżeli chcesz przenosić obiekt warstwa po warstwie, wybierz Uporządkuj > Przenieś na

górę lub Uporządkuj > Przenieś do dołu.

3

Jeżeli chcesz przenieść obiekt na samą górę lub na sam dół stosu warstw, wybierz

Uporządkuj > „Umieść na wierzchu” lub Uporządkuj > „Umieść na spodzie”.

Jeżeli często pracujesz z obiektami na warstwach, możesz dodać przyciski „Do góry”,
„Na dół”, „Na wierzch” i „Pod spód” do paska narzędzi, co pozwoli usprawnić pracę.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu paska narzędzi, zobacz „Pasek
narzędzi“ na stronie 18.