Numbers - Korzystanie z linii pomocniczych

background image

Korzystanie z linii pomocniczych

Linie pomocnicze wyrównywania pojawiają się i znikają podczas przeciągania
obiektów, informując na bieżąco o położeniu przeciąganego obiektu względem
innych. Przykładowo, linie te pojawią się, gdy środek przeciąganego obiektu będzie
znajdował się na tej samej linii co środki innych obiektów znajdujących się na arkuszu.

Linie pomocnicze wyrównywania widoczne są tylko w trakcie przeciągania obiektów.
Puszczenie obiektu powoduje ich zniknięcie. Kolor linii pomocniczych wyrównywania
można zmienić, tak aby można było łatwiej je rozpoznać podczas przeciągania
obiektów. Włączenie linii pomocniczych lub zmiana ich koloru obowiązuje we
wszystkich otwartych dokumentach Numbers.

Oto sposoby zarządzania liniami pomocniczymi:
Jeżeli chcesz ustalić opcje linii pomocniczych wyrównywania, wybierz

m

Numbers > Preferencje, po czym kliknij w „Linijki”. Zaznacz, kiedy mają pojawiać się linie
pomocnicze:
Jeżeli chcesz, aby linie pomocnicze pojawiały się, gdy środek przesuwanego obiektu
jest ułożony równo ze środkiem innego obiektu, włącz lub wyłącz opcję „Pokaż linie
pomocnicze w środku obiektu”.
Jeżeli chcesz, aby linie pomocnicze pojawiały się, gdy krawędzie przesuwanego
obiektu są ułożone równo z krawędziami innego obiektu, włącz lub wyłącz opcję
„Pokaż linie pomocnicze na krawędziach obiektu”.

230

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

231

Jeżeli chcesz zmienić kolor linii pomocniczych, kliknij w pole koloru linii pomocniczych

m

wyrównywania i wybierz kolor w oknie wyboru koloru.
Jeżeli chcesz chwilowo ukryć linie pomocnicze, przytrzymaj podczas przeciągania

m

obiektu wciśnięty klawisz Command.

Innym sposobem układania obiektów jest podawanie ich współrzędnych x i y. Zobacz
„Umieszczanie obiektów poprzez podawanie współrzędnych x i y“ na stronie 231.

Przy układaniu obiektów pomocna może okazać się także możliwość tworzenia
własnych linii pomocniczych. Zobacz „Tworzenie własnych linii pomocniczych“ na
stronie 231.