Numbers - Blokowanie i odblokowywanie obiektów

background image

Blokowanie i odblokowywanie obiektów

Można zablokować obiekty, co pozwoli uniknąć ich przypadkowego przesunięcia
podczas pracy.

Po zablokowaniu pojedynczych lub zgrupowanych obiektów, do momentu ich
odblokowania nie da się ich przesunąć, usunąć ani zmienić w żaden sposób.
Zablokowany obiekt można zaznaczyć, skopiować lub powielić. Kopia zablokowanego
obiektu będzie również zablokowana.

Jak zablokować obiekt?
Zaznacz obiekty, które chcesz zablokować, po czym wybierz Uporządkuj > Blokuj.

m

Jak odblokować obiekt?
Zaznacz obiekty, które chcesz odblokować, po czym wybierz Uporządkuj > Odblokuj.

m