Numbers - Łączenie obiektów linią prostą

background image

Łączenie obiektów linią prostą

Najłatwiejszym sposobem utworzenia linii pomiędzy dwoma obiektami jest użycie linii
połączenia (zamiast tworzenia osobnej linii jako kształtu). Linia połączenia pomiędzy
dwoma obiektami łączy je nawet wtedy, gdy któryś z obiektów zostanie przesunięty w
inne miejsce.

Jak złączyć dwa obiekty przy pomocy linii połączenia?

1

Zaznacz dwa obiekty, klikając w nie z wciśniętym klawiszem Command. Następnie

wybierz Wstaw > Linia połączenia.
Pojawi się linia prosta, łącząca oba zaznaczone obiekty. Gdy przeciągniesz dowolny
z obiektów w inne miejsce, linia połączenia będzie się rozciągać, skracać i zmieniać
kierunek, tak aby zawsze łączyć oba obiekty.

2

Jeżeli chcesz zmienić linię połączenia z prostej w krzywą, przeciągnij biały punkt edycji,

znajdujący się obok środka linii.
Gdy przeciągniesz obiekty w inne miejsca arkusza, krzywizna linii zmieni się, aby
zachować połączenie pomiędzy nimi.

3

Jeżeli chcesz, aby pomiędzy linią a obiektem znalazł się odstęp (tak, aby linia nie

stykała się z obiektem), przeciągnij widoczny na odpowiednim końcu linii niebieski
punkt edycji w kierunku przeciwnym do obiektu.
Gdy przeciągniesz obiekty w inne miejsca dokumentu, odstęp pomiędzy linią a
obiektem pozostanie zachowany.

4

Jeżeli chcesz zmienić kolor, styl, grubość lub zakończenia linii, użyj narzędzi w pasku

formatu lub w oknie Inspektora grafik, tak jak w przypadku każdej innej linii. Zobacz
„Dokonywanie zmian obiektów“ na stronie 234, aby dowiedzieć się więcej o zmianie
atrybutów linii.