Numbers - Zmiana stylu ramek

background image

Zmiana stylu ramek

W przypadku kształtów, elementów wykresu i pól tekstowych można wybrać styl linii
i kolor obrysu, a także zrezygnować z wyświetlania obrysu. Da się także umieścić ramkę
wokół importowanych obrazów. Zobacz „Formatowanie krawędzi komórek tabeli”.

Grubość, styl i kolor obrysu wokół zaznaczonych obiektów można zmieniać za pomocą
paska formatu.

Wybór koloru linii.

Wybór stylu linii.

Wybór grubości linii.

Dodatkowe zmiany można wykonać za pomocą Inspektora grafik i okna kolorów.

Jak zmienić styl obrysu za pomocą Inspektora grafik?

1

Zaznacz obiekt, który chcesz zmienić.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Inspektora grafik.

3

Wybierz „Linia” z menu „Obrys”.

4

Wybierz styl linii z menu.

Wpisz w tym polu
grubość linii.
Wybierz końce linii za
pomocą tych menu.

Wybierz linię ciągłą,

kropkowaną, przerywaną

lub inną.

Kliknij w pole koloru, aby
wybrać kolor linii.

5

Jeżeli chcesz zmienić grubość linii, wpisz wartość liczbową w polu tekstowym lub klikaj

w strzałki.

6

Jeżeli chcesz zmienić kolor linii, kliknij w pole koloru i wybierz kolor.

7

Jeżeli chcesz zmienić zakończenia linii (np. na strzałki lub kółka), wybierz lewe i prawe

zakończenie z menu.