Numbers - Odwracanie i obracanie obiektów

background image

Odwracanie i obracanie obiektów

Każdy obiekt można odwracać i obracać. Przykładowo, jeżeli chcesz użyć
w dokumencie obrazka strzałki, ale ma ona wskazywać inny kierunek, możesz
odwrócić ten obrazek w pionie lub w poziomie, a także obrócić o dowolny kąt.

Oto sposoby zmiany orientacji obiektu:
Jeżeli chcesz odwrócić obiekt w pionie lub w poziomie, zaznacz go i wybierz z menu

m

Uporządkuj > Odwróć pionowo (lub Uporządkuj > Odwróć poziomo).
Możesz także kliknąć wcześniej w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknąć
w przycisk Inspektora miar i użyć przycisków odwracania.
Jeżeli chcesz obrócić obiekt, zaznacz go, wciśnij i przytrzymaj klawisz Command,

m

przesuń wskaźnik w stronę aktywnego uchwytu zaznaczenia, aż zmieni się on w zgiętą
strzałkę, a następnie przeciągnij uchwyt.
Jeżeli chcesz obracać obiekt co 45 stopni, przytrzymaj podczas przeciągania uchwytu
wciśnięte klawisze Shift i Command.
Możesz także kliknąć w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknąć w przycisk
Inspektora miar i przeciągnąć kółko obracania lub użyć przycisków kąta, aby ustalić kąt
obiektu.
Jeżeli chcesz obrócić kształt, utrzymując poziome ułożenie znajdującego się w nim

m

tekstu, wybierz Format > Kształt > „Wyzeruj uchwyty tekstu i obiektów”.