Numbers - Dodawanie ramek do obiektów

background image

Dodawanie ramek do obiektów

Obrazki, kształty, pola tekstowe, filmy i obiekty zastępcze multimediów można otoczyć
ramką obrazka.

236

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

background image

Rozdział 9

Praca z kształtami, grafiką i innymi obiektami

237

Jak dodać ramkę obrazka?

1

Zaznacz obiekt multimedialny lub obiekt zastępczy, kliknij w „Inspektor” w pasku

narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Inspektora grafik.

2

Wybierz „Ramka obrazka” z menu obrysu, po czym kliknij w jedną z miniaturek, aby

wskazać odpowiednią ramkę.

Aby wybrać styl ramki,
kliknij w tę strzałkę,
a następnie w jedną
z miniaturek.

Jeżeli chcesz skorygować grubość ramki, użyj suwaka skali lub wpisz procentowy
stopień powiększenia do znajdującego się obok pola tekstowego. Nie każda ramka
obrazka może być zmieniona w ten sposób.

Jak zmienić ramkę obrazka?

1

Zaznacz obiekt multimedialny lub obiekt zastępczy, kliknij w „Inspektor” w pasku

narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Inspektora grafik.

2

Następnie wybierz „Ramka obrazka” z menu obrysu i kliknij w strzałkę obok miniaturki,

aby wybrać nową ramkę.

Jak usunąć ramkę obrazka?
Zaznacz obiekt multimedialny lub obiekt zastępczy, po czym wybierz styl linii z menu

m

„Obrys”. Możesz także wybrać „Brak”.