Numbers - Zaznaczanie tekstu

background image

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

175

Oto sposoby zaznaczania tekstu:
Jeżeli chcesz zaznaczyć jeden lub więcej znaków, kliknij przed pierwszym znakiem,

m

który chcesz zaznaczyć, a następnie przeciągnij przez wszystkie znaki, które mają być
zaznaczone.
Jeżeli chcesz zaznaczyć słowo, kliknij je dwukrotnie.

m

Jeżeli chcesz zaznaczyć akapit, kliknij w niego trzy razy.

m

Jeżeli chcesz zaznaczyć fragment tekstu, kliknij na jego początku, a następnie kliknij na

m

jego końcu trzymając wciśnięty klawisz Shift.
Jeżeli chcesz zaznaczyć tekst od miejsca wpisywania do początku akapitu, wciśnij

m

klawisz ze strzałką w górę, trzymając jednocześnie wciśnięte klawisze Shift i Opcja.
Jeżeli chcesz zaznaczyć tekst od miejsca wpisywania do końca akapitu, wciśnij klawisz

m

ze strzałką w dół, trzymając jednocześnie wciśnięte klawisze Shift i Opcja.
Jeżeli chcesz rozszerzać zaznaczenie znak po znaku, wciśnij klawisz Strzałka w prawo

m

lub Strzałka w lewo, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz Shift.
Jeżeli chcesz rozszerzać zaznaczenie wiersz po wierszu, wciśnij klawisz Strzałka w dół

m

lub Strzałka w górę, trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz Shift.
Jeżeli chcesz zaznaczyć słowa lub fragmenty tekstu, które nie znajdują się obok siebie,

m

zaznacz pierwszy fragment tekstu, a następnie zaznacz kolejne, trzymając wciśnięty
klawisz Command.