Numbers - Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu

background image

Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu

Można automatycznie wyszukać wszystkie wystąpienia danego słowa lub wyrażenia
i zastąpić je czymś innym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak wyszukiwać i zastępować
elementy formuł, zobacz „Znajdowanie i zastępowanie elementów formuły“ na
stronie 140.

Oto sposoby znajdowania i zastępowania tekstu:
Jeżeli chcesz znaleźć tekst w arkuszu, wybierz Edycja > Znajdź > Pokaż wyszukiwanie.

m

Otwarty zostanie wówczas panel wyszukiwania.

Wpisz w polu wyszukiwania tekst, który chcesz znaleźć. Możesz także kliknąć w trójkąt
rozwijania w polu wyszukiwania, aby uściślić zapytanie, zaznaczając opcję „Uwzględniaj
wielkość liter” lub „Całe wyrazy”.
Gdy na liście pojawią się wyniki wyszukiwania, wystarczy zaznaczyć dowolny z nich,
aby został on wyróżniony w arkuszu kalkulacyjnym.
Jeżeli chcesz ponownie wyświetlić wyniki jednego z ostatnich 10 wyszukiwań, wybierz
poszukiwany tekst z menu pola wyszukiwania.
Jeżeli chcesz znaleźć tekst w arkuszu kalkulacyjnym lub na bieżącym arkuszu i

m

opcjonalnie zastąpić go innym, wybierz Edycja > Znajdź > Pokaż wyszukiwarkę, po
czym kliknij w „Znajdź i zastąp”.

Znajdź: Wpisz tekst, który chcesz znaleźć.
W: Wybierz wyszukiwanie w całym dokumencie lub tylko w bieżącym arkuszu, aby
ograniczyć liczbę wyników.
Uwzględniaj wielkość liter: Zaznacz, aby znaleźć tylko te elementy, których wielkość
liter odpowiada dokładnie wielkości wprowadzonej w polu „Znajdź”.
Całe wyrazy: Zaznacz, aby znaleźć tylko wyrazy, które w całości odpowiadają
zawartości pola „Znajdź”.
Zastąp: Wpisz w tym miejscu tekst zastępczy.

background image

Szukaj od początku: Zaznacz, aby po dotarciu do końca arkusza poszukiwania
kontynuowane były od jego początku.
Następne / Poprzednie: Kliknięcie w jeden z tych przycisków spowoduje znalezienie
kolejnego lub poprzedniego wystąpienia zawartości pola „Znajdź”. Po znalezieniu
elementu otwarte zostanie okno Edytora formuł, wyświetlające formułę zawierającą
znaleziony element.
Zastąp wszystko: Kliknięcie w ten przycisk spowoduje zastąpienie wszystkich
wystąpień zawartości pola „Znajdź” zawartością pola „Zastąp”.
Zastąp: Kliknięcie w ten przycisk spowoduje zastąpienie bieżącego wystąpienia
zawartości pola „Znajdź” zawartością pola „Zastąp”.
Zastąp i znajdź: Kliknięcie w ten przycisk spowoduje zastąpienie bieżącego
wystąpienia zawartości pola „Znajdź” zawartością pola „Zastąp” i przejście do kolejnego
wystąpienia.
Można używać także innych poleceń z menu Edycja > Znajdź.

m

„Znajdź następne” lub „Znajdź poprzednie”: Znajduje następne lub poprzednie
wystąpienie podanego tekstu bez zastępowania, rozpoczynając od bieżącego arkusza
lub zaznaczonej komórki i poszukując wstecz lub dalej przez cały arkusz kalkulacyjny.
Szukanie zaznaczonego tekstu: Znajduje kolejne wystąpienie zaznaczonego tekstu.
Przejdź do zaznaczenia: Jeżeli zaznaczony tekst nie jest widoczny w oknie
dokumentu, zostanie on pokazany.

206

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

207

Dowiedz się, jak dodawać do arkuszy kalkulacyjnych obrazki,
kształty, dźwięki i filmy.

Obiekt to rzecz, którą można dodać do arkusza kalkulacyjnego i manipulować nią.
Przykładowe obiekty to obrazki, kształty, filmy, pliki dźwiękowe, tabele, wykresy i pola
tekstowe.

W tym rozdziale omówione są obrazki (zdjęcia lub pliki PDF), kształty, dźwięki i filmy.
Większość opisanych w tym rozdziale metod umieszczania i manipulacji obiektami
może być zastosowana do tabel, wykresów i pól tekstowych. Opcje dotyczące tylko
niektórych z tych obiektów opisane są w osobnych rozdziałach.

Praca z obrazkami

Numbers akceptuje wszystkie formaty graficzne rozpoznawane przez QuickTime,
między innymi:

TIFF

Â

GIF

Â

JPEG

Â

PDF

Â

PSD

Â

EPS

Â

PICT

Â

Jeżeli chcesz znacznie zmieniać rozmiary grafiki, rozważ przekształcenie jej na
format PDF. Pliki PDF nie tracą ostrości przy zmianie rozmiarów. Pliki innych typów
mogą znacznie stracić ostrość przy powiększaniu lub pomniejszaniu. Obraz można
także przekształcić na plik PDF, korzystając z programu Grab. W tym celu należy
otworzyć program Grab (jest w katalogu /Programy/Narzędzia), wybrać Przechwyć >
Zaznaczenie, aby przechwycić obraz, po czym wybrać Plik > Drukuj, aby zachować
obraz w formacie PDF.

9