Numbers - Usuwanie pozycji tabulatora

background image

Usuwanie pozycji tabulatora

Pozioma linijka pozwala na szybkie usuwanie pozycji tabulatora. Jeżeli pozioma linijka
jest ukryta, wystarczy kliknąć w „Widok” w pasku narzędzi i wybrać „Pokaż linijki”.
Zobacz „Zmiana ustawień linijki“ na stronie 190, aby dowiedzieć się więcej o ustalaniu
preferencji linijek.

Jak usunąć pozycję tabulatora?
Przeciągnij pozycję tabulatora poza linijkę.

m