Numbers - Ustawianie nowej pozycji tabulatora

background image

Ustawianie nowej pozycji tabulatora

Za pomocą poziomej linijki można ustalać pozycje tabulatora.

Jeżeli pozioma linijka jest ukryta, wystarczy kliknąć w „Widok” w pasku narzędzi i
wybrać „Pokaż linijki”. Zobacz „Zmiana ustawień linijki“ na stronie 190, aby dowiedzieć
się więcej o ustalaniu preferencji linijek.

Jeżeli tekst używa tabulatorów, po
jego zaznaczeniu na poziomej linijce
pojawią się niebieskie symbole.

Tabulator dziesiętny

Tabulator prawy

Tabulator środkowy

Tabulator lewy

Jak utworzyć nową pozycję tabulatora?
Jeżeli chcesz utworzyć nową pozycję tabulatora, kliknij w poziomą linijkę, aby umieścić

m

na niej symbol tabulatora, po czym kliknij w ten symbol, trzymając wciśnięty klawisz
Control. Wybierz opcję wyrównania z menu podręcznego:

Wybierz jeden
z typów tabulatora.

background image

Tabulator lewy: Wyrównuje tekst w miejscu tabulatora do lewej.
Tabulator środkowy: Umieszcza środek tekstu w miejscu tabulatora.
Tabulator prawy: Wyrównuje tekst w miejscu tabulatora do prawej.
Tabulator dziesiętny: W przypadku liczb, umieszcza znak dziesiętny (przecinek lub
kropkę) w miejscu tabulatora.
Możesz także klikać podwójnie w symbol tabulatora (który będzie się wówczas
zmieniał), aż pojawi się właściwy tabulator.