Numbers - Umieszczanie tekstu wewnątrz kształtu

background image

Umieszczanie tekstu wewnątrz kształtu

Wszystkie kształty, z wyjątkiem kształtów liniowych, mogą zawierać tekst.

Jak wstawić tekst do kształtu?

1

Umieść kształt na arkuszu.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o umieszczaniu kształtów, zobacz „Dodawanie
gotowego kształtu“ na stronie 215 i „Dodawanie własnego kształtu“ na stronie 216.

2

Kliknij dwa razy w kształt i wpisz tekst.

Wskaźnik
przepełnienia
pokazuje, że tekst nie
mieści się w obiekcie.

3

Jeżeli chcesz zmienić rozmiar kształtu, przeciągnij jego uchwyty zaznaczenia. W

sytuacji, gdy w kształcie znajduje się kursor, wciśnij klawisze Command-Return, aby
opuścić tryb edycji tekstu i zaznaczyć kształt.

198

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

199

Możesz zmienić formatowanie tekstu znajdującego się w kształcie. Możesz także
obrócić kształt, zachowując poziome ułożenie tekstu. W tym celu po obróceniu kształtu
wybierz Format > Kształt > „Wyzeruj uchwyty tekstu i obiektów”.

4

Jeżeli chcesz dodać tekst do kształtu będącego częścią grupy, kliknij dwa razy w polu

tekstowym dowolnego kształtu w grupie.
Zmiana rozmiaru grupy nie ma wpływu na wielkość tekstu. Możesz oczywiście
zaznaczyć tekst i zmienić jego wielkość ręcznie.
Szczegóły dotyczące grupowania obiektów znajdziesz w rozdziale „Grupowanie
i rozgrupowywanie obiektów“ na stronie 232.