Numbers - Zmiana marginesu wstawki tekstu znajdującego się w obiektach

background image

Zmiana marginesu wstawki tekstu znajdującego się w obiektach

Można zmienić odległość między tekstem a wewnętrznymi krawędziami zawierającego
go obiektu, kształtu lub komórki tabeli. Odległość ta to tzw. margines wstawki. Wybrana
odległość jest stosowana równo wokół tekstu (po wszystkich stronach).

Jak ustalić odstępy między tekstem a wewnętrznymi krawędziami obiektu?

1

Jeżeli w obiekcie nie ma kursora, zaznacz ten obiekt. W sytuacji, gdy w obiekcie

znajduje się kursor, wciśnij klawisze Command-Return, aby opuścić tryb edycji tekstu
i zaznaczyć obiekt.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk tekstu, po czym

kliknij w „Tekst”.

background image

3

Przeciągnij suwak marginesu wstawki w prawo, aby zwiększyć odstęp między tekstem

a wewnętrznymi krawędziami obiektu. Możesz także wpisać liczbę w polu tekstowym
marginesu wstawki i wcisnąć klawisz Return. Jeszcze innym sposobem jest użycie
strzałek do zwiększania lub zmniejszania odstępu.

Określ ilość miejsca wokół
tekstu w polu tekstowym,
kształcie lub komórce tabeli.