Numbers - Ustalanie wcięć akapitów

background image

Ustalanie wcięć akapitów

Wcięcia akapitów można ustawiać za pomocą poziomej linijki.

Wcięcie pierwszego wiersza

Lewe wcięcie

Prawe wcięcie

Oto sposoby ustawiania wcięć:
Jeżeli chcesz zmienić prawe wcięcie, przeciągnij symbol tego wcięcia (niebieski

m

trójkąt skierowany w dół, znajdujący się po prawej stronie poziomej linijki) w miejsce,
w którym ma kończyć się prawa krawędź akapitu.
Jeżeli chcesz zmienić lewe wcięcie, przeciągnij symbol tego wcięcia (niebieski trójkąt

m

skierowany w dół, znajdujący się po lewej stronie poziomej linijki) w miejsce, w którym
ma kończyć się lewa krawędź akapitu.
Jeżeli chcesz zmieniać lewy margines niezależnie od lewego wcięcia, przytrzymaj

m

podczas przeciągania wciśnięty klawisz Opcja.
Jeżeli chcesz zmienić wcięcie pierwszego wiersza, przeciągnij symbol wcięcia

m

pierwszego wiersza (niebieski trójkąt) w miejsce, w którym ma rozpoczynać się ten
wiersz. Jeżeli chcesz, aby pierwszy wiersz był wyrównany do lewego marginesu,
upewnij się, że prostokąt jest wyrównany z lewym symbolem wcięcia.
Jeżeli chcesz utworzyć wiszące wcięcie, przeciągnij prostokąt w lewo od lewego

m

symbolu wcięcia.