Numbers - Ustawianie wcięć

background image

Ustawianie wcięć

Można skorygować odległość między tekstem a wewnętrznymi krawędziami
zawierającego go obiektu, kształtu lub komórki tabeli.

190

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

191

Czynność

Informacje

Zmiana wcięcia

„Ustalanie wcięć akapitów“ na stronie 191

Zmiana odstępów między tekstem a wewnętrzną
ramką obiektu

„Zmiana marginesu wstawki tekstu znajdującego
się w obiektach“ na stronie 191