Numbers - Zmiana koloru tekstu i tła

background image

Zmiana koloru tekstu i tła

Kolor tekstu można zmieniać za pomocą paska formatu, Inspektora tekstu oraz okna
czcionek. Zmiany dokonane za pomocą dowolnego z tych narzędzi anulują wcześniej
wybrany kolor tekstu.

Oto sposoby wyróżnienia tekstu za pomocą koloru:
Jeżeli chcesz zmienić kolor zaznaczonego tekstu, kliknij w pole koloru tekstu w pasku

m

formatu. Pojawi się wówczas siatka kolorów, z której możesz wybrać kolor, klikając
w niego. Możesz także kliknąć w „Pokaż kolory”, aby otworzyć okno kolorów, dające
dostęp do dodatkowych opcji.

188

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

189

Kolor zaznaczonego tekstu można również zmienić za pomocą Inspektora tekstu.

m

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, kliknij w przycisk Inspektora tekstu, następnie
kliknij w „Tekst”, a na koniec kliknij w pole koloru. Otwarte zostanie okno wyboru
koloru. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w rozdziale „Okno wyboru koloru“ na
stronie 25.
Jeżeli chcesz dodać kolor w tle akapitu, kliknij w „Czcionki” w pasku narzędzi, następnie

m

kliknij w przycisk koloru dokumentu (czwarty od lewej), po czym wybierz kolor w
oknie kolorów.