Numbers - Wyrównywanie tekstu w poziomie

background image

Wyrównywanie tekstu w poziomie

Można zmienić wyrównanie akapitów w kolumnie, komórce tabeli, polu tekstowym lub
kształcie, tak aby tekst został wyrównany do lewej lub prawej krawędzi, wycentrowany
lub wyrównany zarówno do lewej, jak i do prawej (wyjustowany).

Przyciski wyrównania w pasku formatu pozwalają szybko wyrównać tekst na arkuszu.
Chcąc zmienić wyrównanie tekstu, wystarczy go zaznaczyć i kliknąć w odpowiedni
przycisk wyrównania, znajdujący się w pasku formatu.

Jak wyrównać tekst do lewej, do środka, do prawej lub do lewej i do prawej za
pomocą Inspektora tekstu?

1

Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk tekstu, po czym

kliknij w „Tekst”.

3

Kliknij w jeden z pięciu przycisków wyrównania w poziomie, znajdujących się po

prawej stronie pola koloru. Oto funkcje tych przycisków (od lewej do prawej):
Wyrównanie do lewej: Umieszcza każdy wiersz tekstu przy lewym marginesie obiektu.
Na środku: Wyrównuje środek każdego wiersza tekstu do środka obiektu.
Wyrównanie do prawej: Umieszcza każdy wiersz tekstu przy prawym marginesie
obiektu.
Justyfikacja: Tak ustawia odstępy między znakami w każdym wierszu, aby wyrównać
wiersze zarówno do lewego, jak i do prawego marginesu obiektu.
Automatyczne wyrównanie w komórce: Wyrównuje tekst do lewej, a liczby do prawej
w komórce tabeli.

Pierwsze cztery przyciski wyrównywania dostępne są także w pasku formatu, gdy
zaznaczony jest jakiś tekst. Wszystkie pięć przycisków wyrównywania w poziomie
pojawia się w pasku formatu, gdy zaznaczona jest komórka tabeli.

Możesz także wyrównać tekst w poziomie, wybierając z menu Format > Tekst
i wybierając „Wyrównaj do lewej”, „Wyrównaj na środku”, „Wyrównaj do prawej”,
„Wyjustuj” lub „Automatycznie wyrównaj komórkę tabeli”.

Jeżeli chcesz użyć wcięcia w pierwszym wierszu akapitu lub dowiedzieć się, jak cofnąć
wcięcie, zobacz „Ustawianie wcięć“ na stronie 190.