Numbers - Wyrównywanie tekstu w pionie

background image

Wyrównywanie tekstu w pionie

Można zmienić pionowe wyrównanie akapitów w komórce tabeli, polu tekstowym
lub kształcie, tak aby tekst wyrównany był do górnej krawędzi, dolnej krawędzi lub na
środku pomiędzy nimi.

Jak wyrównać tekst do dołu, środka lub góry pola tekstowego, komórki tabeli lub
kształtu?

1

Zaznacz pole tekstowe, komórkę tabeli lub kształt, którego wyrównanie chcesz

zmienić.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk tekstu, po czym

kliknij w „Tekst”.

3

Kliknij w jeden z trzech przycisków wyrównania w pionie, aby wyrównać tekst do góry,

środka lub dołu komórki tabeli, pola tekstowego lub kształtu.

Podczas pracy w komórce tabeli, przyciski wyrównania w pionie dostępne są także
w pasku formatu.