Numbers - Ustawianie odstępów między wierszami tekstu

background image

Ustawianie odstępów między wierszami tekstu

Można zmniejszyć lub zwiększyć odstępy między wierszami tekstu.

Narzędzie odstępów wierszy, znajdujące się w pasku formatu, pozwala na szybką
zmianę odstępów między wierszami w zaznaczonym tekście. Jeżeli chcesz zmienić
odstępy między wierszami zanim zaczniesz wpisywać tekst, wybierz najpierw odstępy
z menu w pasku formatu, a następnie zacznij pisać.

Kliknij, aby zmienić odstęp
pomiędzy wierszami tekstu.

Jak zmienić odstępy między wierszami za pomocą Inspektora tekstu?

1

Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk tekstu, po czym

kliknij w „Tekst”.

3

Przeciągnij suwak wiersza w lewo, aby zmniejszyć odstępy lub w prawo, aby je

zwiększyć.
Jeżeli chcesz dokładnie określić odstęp między wierszami, wpisz ułamkową wartość
liczbową w polu „Wiersz” lub klikaj w strzałki znajdujące się obok tego pola.

186

Rozdział 8

Praca z tekstem

background image

Rozdział 8

Praca z tekstem

187

4

Wybierz odstęp między wierszami z menu, pojawiającego się po kliknięciu w tekst pod

polem „Wiersz”.

Menu odstępów między wierszami
Kliknij w napis poniżej pola odstępów
i wybierz odstęp z menu.

Pole odstępów między wierszami
Wpisz wartość (lub ustal ją za pomocą strzałek),
aby określić odstęp między wierszami w akapicie.

Standardowe odstępy między wierszami (pojedyncze, podwójne,
wielokrotne):
Odstępy między wierszami są proporcjonalne do wielkości czcionki.
Użyj tej opcji, jeżeli względna odległość między dolną linią pisma (wydłużeniami
liter, które wznoszą się nad linię bazową) i dolną linią pisma (wydłużeniami liter, które
znajdują się pod linią) powinna pozostać taka sama. Odstęp może być pojedynczy,
podwójny lub wielokrotny. Po wybraniu wielokrotnego odstępu można ustalić
dowolny odstęp pomiędzy pojedynczym a podwójnym oraz większy od podwójnego.
Co najmniej: Odległość między wierszami nigdy nie będzie mniejsza niż ustalona,
może się jednak zwiększyć w przypadku użycia większych czcionek, aby uniknąć ich
nakładania na siebie. Użyj tego ustawienia, jeżeli odległość między wierszami ma być
stała, ale chcesz uniknąć nakładania się wierszy na siebie po powiększeniu tekstu.
Dokładnie: Odległość między liniami bazowymi.
Pomiędzy: Podana wartość zwiększa odstęp między wierszami, zamiast zwiększać
wysokość wierszy. W przeciwieństwie do tej opcji, wybranie podwójnych odstępów
powoduje podwojenie wysokości każdego wiersza.