Numbers - Korygowanie odstępów między znakami

background image

Korygowanie odstępów między znakami

Można zwiększać lub zmniejszać odstępy między znakami.

Jak zmieniać odstępy między znakami?

1

Zaznacz tekst, który chcesz zmienić, lub kliknij w miejscu, w którym chcesz wpisać

nowy tekst.

2

Kliknij w „Inspektor” w pasku narzędzi, następnie kliknij w przycisk tekstu, po czym

kliknij w „Tekst”.

3

Przeciągnij suwak znaku lub wpisz nową wartość procentową w polu „Znak”.

Możesz także zmienić odstęp między zaznaczonymi znakami, wybierając z menu
Format > Czcionka > Światło i klikając w jedną z opcji w podmenu.